Fertilitet

Fertilitet är den förmåga som vi människor föds och använder för att reproducera oss själva. Fertiliteten är olika mellan kvinnor och män. En man kan producera avkomma från det att han kommit in i puberteten och testiklarna har börjat producera sädesceller. En mans fertilitet avtar med åldern men det finns män som fått barn i 70-års åldern, tekniskt sett finns det ingen övre gräns för män att få barn. För kvinnor är den fertila åldern från de att den första mensen kommit vid ca 12-14 års ålder och vara till ca 50-årsåldern. Kvinnor har sedan födseln ett satt antal ägg som genom livet släpps då hon har ägglossning.

Fertil ålder per kön

 • Mannens fertila ålder: ca 13år – över 70år
 • Kvinnans fertila ålder: ca 13år – ca 50år

Vad påverkar fertiliteten?

fertilitetVad påverkar fertiliteten och dina chanser att få barn? Det finns egentligen tre utgångspunkter till den här frågan, för att kunna hjälpa er på bästa sett har vi valt att se på fertiliteten utifrån detta.

 • Jag / vi vill ha ett barn i framtiden
 • Jag / vi vill ha ett barn snart
 • Jag / vi har försökt att få ett barn under en en tid som överstiger ett år

Vi har valt att skapa tre stycken där vi på ett enkelt sätt förklarar vad du kan göra för att nå ditt mål om att bli med barn.

Jag / vi vill ha ett barn i framtiden

De flesta människor vill bli föräldrar på ett eller annat sätt och någon gång i deras liv. För många människor är det inga problem att bli gravid. Det är inte bara att sluta med preventivmedel, så är du gravid direkt efter först ägglossningen. Det goda nyheterna är att du är i ett skede där du redan nu kan hjälpa dig själv att bli mer fertil. Det absolut bästa sättet är att göra hälsosamma livsstilsförändringar. Exempel på hälsosam livsstil är regelbunden motion, lagom intag av kalorier samt att du tar avstånd från tobaksvaror.

Det bästa med denna hälsosamma fertilitetsinvestering är att den kommer att öka din chanser att bli gravid. Du investerar också i ditt framtida barns hälsa. Forskare har genom flera rapporter visat på att en hälsosam livsstil är direkt kopplat till färre komplikationer hos nyfödda barn. Grunden för detta är att ett hälsosamt ägg och hälsosam sperma är de viktigaste ingredienserna för en lyckosam graviditet. För att ägg och spermier ska vara friska krävs en hälsosam kropp. Du kan läsa mer här när du känner att det är dags att skaffa familj. Läs då artikeln om Jag / vi vill ha ett barn snart.

Jag / vi vill ha ett barn snart

Vad roligt att ni vill ha barn, ni har tagit det första steget på er resa. Det finns lika många metoder att öka chanserna att bli med barn som det finns namn på alla nyfödda. Lyckas ni pricka in precis rätt tillfälle(ägglossning) så har ni ca 30% chans att bli med barn.

Jag / vi har försökt att få ett barn under en en tid som överstiger ett år

Om du har försökt att få barn för en tid utan framgång är det inte sällan du börjar fråga dig om det någonsin kommer att hända. Nio procent av alla par har problem med att bli gravida någon gång. Det finns några sätt att förbättra din chans att bli gravid, men om du har försökt för en baby i ett år eller mer, kan det vara dags att träffa en läkare. Fertilitetsproblem kan bero på kvinnans eller mannens reproduktiva system.

Ungefär en tredjedel av infertilitetsfallen beror på manliga faktorer och en tredjedel på grund av kvinnliga faktorer. Ibland har båda parter ett fertilitetsproblem. I cirka 20 procent av fallen finns det ingen uppenbar orsak till infertilitet, det är då ett par är så kallat ofrivilligt barnlösa. Om du är en kvinna äldre än 35 år och du har försökt att bli gravid i sex månader eller mer, är det dags att få medicinsk rådgivning. Du kan med hjälp av din läkare göra några tester på dig (och din partner om det är lämpligt) för att ta reda på varför ni inte blir gravida. Han eller hon kan hänvisa dig till en fertilitetsspecialist. Fertilitetsspecialisten kommer att göra ytterligare test för att försöka bestämma orsaken till problemet.

Beroende på orsaken kan din läkare eller fertilitetsspecialist föreslå assisterad reproduktiv behandling.

Fertility Blend
Fertility Blend är framtaget för att hjälpa man med deras reproduktiva hälsa. Läkemedlet främjar spermaproduktionen vilket resulterar i ett ökat antal spermier vid ejakulation. Genom de aktiva substanserna ökas spermiernas motorik. Resultatet av den ökade motriken ledde till att antalet spermier som nådde fram till de ägg som skulle befruktas ökade med 60% i den kontrollgrupp som testade läkemedlet.

 • Skapad för att förbättra manlig reproduktiv hälsa
 • Kontrollstudie genomförd vid Stanford University
 • Dokumenterats i kända medicinska tidsskrifter och har fått enorm press och uppmärksamhet
 • Diskreta, bekväma och sväljvänliga kapslar

Läs mer om läkemedlet

Hur man förbättrar din chans att bli gravid och ha en hälsosam baby

Det finns ett flertal sätt att förbättra chansen att bli gravid. Vi går här igenom de vanligaste och mest effektiva sätten att bli gravid på.

Att få till timingen ökar fertilitetschansen

Huvudfakta om att få till timingen

 • En kvinna kan bara bli gravid under det ”fertila fönstret” i menstruationscykeln.
 • Det finns några sätt att räkna ut när du har ägglossning.
 • Din chans att bli gravid ökar dramatiskt om du har sex på dagen för ägglossning eller två dagar före det.

När är du mer benägen att bli gravid?

Vi pratar om det ”fertila fönstret” – dagarna i en kvinnas menstruationscykel när graviditeten är möjlig. Det fertila fönstret beror på längden på menstruationscykeln, som varierar bland kvinnor. Det fertila fönstret är den dag ett ägg släpps från äggstocken (ägglossningen) och de fem dagarna i förväg. Att ha sex (samlag) under denna tid ger dig den bästa chansen att bli gravid.

Varför?
Eftersom ägg och spermier bara lever under en kort tid:

 • Spermier lever i ungefär fem dagar.
 • Ägg kan bara befrukas i cirka 24 timmar (en dag) efter att ha släppts från äggstocken.
 • Ägg och sperma måste komma ihop vid rätt tidpunkt för att befruktning ska ske för att skapa ett embryo.

Fakta om timing

Ägglossning är när ett moget ägg frigörs från äggstocken. Ägget rör sig sedan ner i äggledaren där det kan befruktas. Om sperma är i äggledaren när ägget släpps finns det en god chans att ägget kommer att befruktas, vilket skapar ett embryo som kan växa till en bebis. Graviditet är tekniskt endast möjligt om du har sex under de fem dagarna före ägglossningen eller på dagen för ägglossningen. Men de mest bördiga dagarna är de tre dagarna som leder fram till och med ägglossning. Att ha sex under den här tiden ger dig den bästa chansen att bli gravid.

Fakta

 • Vid 12-24 timmar efter ägglossning kan en kvinna inte längre bli gravid under den menstruationscykeln eftersom ägget inte längre är i äggledaren.
 • Det finns nästan ingen chans att bli gravid om du har sex före eller efter det fertila fönstret (men om du inte försöker bli gravid, lita inte på det här – preventivmedel är ditt bästa alternativ!).

Hur vet du när du har ägglossning?

Att veta när du har ägglossningkan hjälpa dig att planera för sex i rätt tid och förbättra din chans att bli gravid. Du kan hålla koll på dina menstruationscykler på ett diagram, i en dagbok eller på en gratis app på din telefon.

För att räkna på längden på din menstruationscykel, registrera den första dagen du börjar blöda (första dagen i din period). Det här är dag 1. Den sista dagen i din cykel är dagen innan din nästa period börjar.

Varför din ålder påverkar fertilitetschansen

Huvudfakta om fertilitet och ålder

 • En kvinnas ålder är den viktigaste faktorn som påverkar hennes fertilitet och hennes chans att ha en bebis.
 • Möjligheten att få barn är mycket högre för kvinnor yngre än 35 år och män yngre än 40 år än för äldre kvinnor och män.

Det är ett biologiskt faktum att när kvinnor och män åldras minskar deras potential att få barn, även om den exakta tiden då detta börjar hända kan variera mellan individer. Vi känner alla till någon som hade ett friskt barn i slutet av 30-talet eller början av 40-talet. Men av alla som försöker få barn senare, kommer många inte få den bebis de hoppades på. Sett över en population har kvinnor under 35 år och män yngre än 40 en bättre chans att få ett barn än par som är äldre. Detta gäller för naturliga graviditeter och för graviditeter som blir till genom hjälpmedel för reproduktiv behandling såsom IVF (in vitro-fertilisering).

Varför? Eftersom ålder påverkar ägg och spermier

Yngre kvinnor har mer och hälsosammare ägg än äldre kvinnor. Yngre män har spermier som är mer aktiva och av en bättre kvalitet än äldre män.

Ålder och ägg

En kvinna är född med alla ägg som hon någonsin kommer att ha. När hon åldras, åldras hennes ägg på samma gång med henne och deras antal och kvalitet minskar med tiden. Därför minskar hennes chans att få barn också över tiden, särskilt för kvinnor över 35 år. Denna information kan vara svår att ta in för kvinnor i tjugo och trettio års ålderns som av någon anledning inte är redo att starta en familj.

Kvinnors ålder och graviditet

För individer och par kan det finnas många anledningar till att livet blir i vägen för att starta en familj. Att inte ha en partner, karriär, ekonomi, bostad, resa, känner sig inte redo, oavsett orsak, många tycker att det bara inte är rätt tid att få barn. Ibland försöker man försöka bli gravid senare i livet, när det kan vara mycket svårare. För kvinnor är den lättaste tiden att bli gravid före 30 års ålder. Allteftersom kvinnor blir äldre tar det längre tid att bli gravid och chansen att få en baby minskar.

Ålder och sperma

Män yngre än 40 har en bättre chans att fostra ett barn än de äldre än 40. Kvaliteten hos spermierna producerar verkar minska när de blir äldre. De flesta män producerar miljontals nya spermier varje dag, men män äldre än 40 har färre hälsosamma spermier än yngre män. Mängden sperma (vätskan som innehåller spermier) och spermiens motorik(förmåga att röra sig mot ett ägg) minskar kontinuerligt mellan 20 och 80 år.

Hur din vikt påverkar din fertilitet

Huvudfakta om fertilitet och hälsosam vikt

 • En hälsosam vikt kan öka din chans att bli gravid och ha en hälsosam baby.
 • Att vara överviktig påverkar kvaliteten på ägg och spermier, och kan minska risken för graviditet – speciellt om du är mycket överviktig.
 • Att vara underviktig kan också minska fertiliteten.
 • För både män och kvinnor, hälsosam kost, regelbunden motion och förlora även några kilo kan förbättra risken för graviditet.

Att ha en hälsosam vikt ökar dina chanser att ha en bebis. Om män eller kvinnor är överviktiga eller underviktiga kan det ta längre tid att bli gravid. Varför? Eftersom det kan orsaka problem med hormonnivåer, vilket kan påverka kvinnans menstruationscykel och kvaliteten på hennes ägg. Att vara överviktig kan också minska kvaliteten på en mans sperma och orsaka erektionsproblem. Det kan också påverka män och kvinnors libido (sexlust).

Hur kan jag säga om jag har en hälsosam vikt?

Ett sätt att mäta om du är i ett hälsosamt viktintervall använder Body Mass Index eller BMI. Du kan ange din höjd och vikt i denna BMI-räknare för att ta reda på ditt BMI-nummer.

● En BMI mellan 18,5 och 24,9 betraktas som en ”hälsosam vikt”.

● En BMI under 18,5 anses vara underviktig.

● En BMI mellan 25 och 29,9 anses vara ”överviktig”.

● En BMI över 30 anses vara fetma.

Fakta om vikt och fertilitet

De flesta av oss har större vikt än våra föräldrar och morföräldrar gjorde när de var vår ålder. Under 2014-15 var nästan två tredjedelar (63 procent) danska vuxna överviktiga eller överviktiga, och fetman är fortsatt på väg upp. En hälsosam kost och regelbunden motion förbättrar din hälsa och din chans att bli gravid och ha en hälsosam baby.

Vikt och mäns fertilitet

Överviktiga och feta män har sämre kvalitet på sina spermier än män som har en hälsosam vikt. Att vara underviktig kan också minska en mans spermiekvalitet och därmed hans fertilitet. Att vara överviktig eller ha fetma kan orsaka hormonella förändringar som minskar fertiliteten och gör män mindre intresserade av sex. Män som är mycket överviktiga är också mer benägna att få problem att få och hålla erektion. Tillsammans minskar dessa faktorer chanserna att bli med barn.

Vikt, kvinnors fertilitet och graviditetshälsa

Att ha en hälsosam vikt ökar chanserna att bli gravid och minskar risken för komplikationer under graviditeten. Kvinnor som är överviktiga tar längre tid att bli gravid och har högre risk för:

 • missfall
 • hypertoni (högt blodtryck)
 • preeklampsi
 • diabetes
 • infektioner
 • dålig blodkoagulering
 • kejsarsnitt
 • för tidig födsel
 • dödfödsel

Bebisar födda av överviktiga kvinnor är mer troliga än barn att få följande komplikationer än barn som är födda till mödrar i det hälsosamma viktintervallet:

 • vara större än normalt vid födseln
 • behöver intensivvård efter födseln
 • ha en fosterskada
 • blir fet och har hälsoproblem i barndomen och senare i livet

Vad kan du göra åt din vikt?

Den goda nyheten är att genom att göra några förändringar – att äta hälsosam mat och göra regelbunden motion, kan du arbeta mot en hälsosammare vikt för att förbättra din chans att bli gravid och ha en hälsosam baby. Om du eller din partner är överviktig eller fet, kan du förlora ens några kilo förbättra dina chanser att bli gravid. Att gå ner i vikt är inte lätt, och det tar engagemang och tid. Men för de flesta är det möjligt. Forskning visar att om partners blir hälsosamma tillsammans finns det en bättre chans att lyckas. Med stöd från en partner kan familj eller vän hjälpa dig att skapa hälsosamma livsstilsvanor för framtiden. Män som börjar äta och träna oftare kan öka kvaliteten på deras spermier.