Impotens

Impotens är något som uppskattningsvis drabbar hälften av jordens manliga befolkning. Vanligtvis uppstår den erektila dysfunktionen i åldern mellan 40 år till 70 år. Det skiljer sig väldigt mycket ifråga om hur påverkad och hur impotens påverkar personen. Det är inte säkert att du drabbas bara för att du befinner dig inom åldersspannet som nämndes ovan. Impotens är inget som uppstår av sig självt, det finns många underliggande faktorer som spelar in och i värsta fall leder till erektil dysfunktion. Allteftersom du blir äldre blir du också mer mottaglig och risken ökar för exempelvis högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, depression, diabetes och neurologiska skador. En av grundorsakerna kan också vara minskad produktion av det manliga könshormonet testosteron vilket direkt påverkar mannens erektion och lust till samlevnads aktiviteter.

Mer att läsa om erektionsproblem och potensmedel

Hur börjar Impotens och Erektil Dysfunktion

Till en början manifesterar sig erektil dysfunktion eller i impotens som en brist på lust och samlevnad. Det sexuella drivet har fått sig en törn och det är inte lika lockande att idka älskog och- eller andra sexuella aktiviteter. Mycket av detta kommer från det att mannen oftast i brist på manlig könshormon har börjat känna sig otrygg i den roll som han innehar i den sexuella akten. Grunden finns i det att den prestation som ska utföras känns ouppnåelig och därför börjar en ond spiral där vilja att utföra minskar genom otryggheten i rollen och så vice versa.

Cialis Cialis behandlar effektivt erektionssvårigheter genom den aktiva substansen Tadalafil. Finns som helgpiller och dagpiller, läkemedlet är aktivt 24 timmar om dygnet tills dess att effekten avtar. Det betyder inte konstant erektion. För att läkemedlet ska verka krävs sexuell stimuli.

 • Finns att få som ”helgpiller” med effekt som varar i 36 timmar(både 10 och 20 mikrogram)
 • Dagpiller finns för mer regelbunden användning(2,5mg, 1 tablett per dag
 • Spontant sexliv utan planering då effekten är direkt
 • För ett njutbart sexliv utan dysfunktionella avbrott

Läs mer om läkemedlet

CaverjectCaverject är ett läkemedel som injiceras där effekten kommer direkt och behandlar erektil dysfunktion och erektionssvårigheter. Du injicerar enkelt läkemedlet, finns i två format.

 • Effektiv behandling med mörkbar effekt inom 5 minuter
 • Finns i två format
 • Mycket enkel att injicera

Läs mer om läkemedlet

LevitraLevitra skrivs främst ut till män över 50 år. Den aktiva substansen (sildenafil, samma som Viagra) har visat sig fungera väldigt bra och behandlar erektil dysfunktion med gott resultat.

 • Utmärkt behandling för män över 50 år
 • Går att ta eftermåltid med en effekt på hela fem timmar
 • Lägre dos, men samma effekt
 • Fungerar effektivt även där användaren lider av andra sjukdomar
 • Väldigt få till inga biverkningar

Läs mer om läkemedlet

SildenafilSildenafil är uppbyggt kring samma aktiva substans som Viagra. Vi har valt att samarbeta med läkemedelsbolaget Sandoz. Beställ diskret och säkert online idag med expressleverans nästa dag inom 24 timmar eller med Posten inom 3-5 dagar.

 • Behandlar erektil dysfunktion genom en lokal behandling
 • Kan beställas i doserna 25, 50 och 100mg
 • Verkar inom 30 minuter och ger effekt i upp till 5 timmar

Läs mer om läkemedlet

Tydliga symptom går att härleda till Impotens och Erektil Dysfunktion

Inte alla symptom ska härledas till erektil dysfunktion. Därför har vi i samråd med läkare utgått från den lista av symptom som en läkare använder när han eller hon fastställer din diagnos.

 • Avsaknad av förmåga att upprätthålla en erektion
 • Saknar helt eller delvis förmågan att få erektion
 • Oförmåga till egen tillfredsställelse
 • Penis blir inte tillräckligt hård för att kunna genomföra ett samlag

En mer detaljerad diagnos ställs genom att mäta den erektila dysfunktionen med hjälp av ett ”Erection Hardness Score”. Det är utarbetat för att läkare ska kunna gradera och därvidlag föreslå en lämplig behandling.

 • Nivå 0 – Penisen ökar inte i storlek
 • Nivå 1 – Penisen ökar i storlek, men blir inte hård
 • Nivå 2 – Penisen ökar i storlek, men blir hård, ej inte tillräckligt för att genomföra en penetrering
 • Nivå 3 – Penisen ökar i storlek, men blir inte hård, tillräckligt för att genomföra en penetrering, ej fullständigt hård penis
 • Nivå 4 – Penisen ökar i storlek, men blir inte hård, tillräckligt för att genomföra en penetrering, fullständigt hård penis

Hur ställs en diagnos?

Läkaren undersöker området penis och ljumske. I vissa fall gör läkaren ett så kallat injektionstest. Där sker det en intrakavernös injektion med kärlvidgande ämnen dessa sprutas rakt in i penisens svällkroppar. Här testar läkaren om blodtillförseln ökar och om det i sin tur resulterar i en erektion. Vid sidan av den fysiologiska undersökning och ett möjligt injektionstest sker också ett samtal då de psykologiska orsakerna hör till de vanligare orsakerna.

Behandling av Impotens och Erektil dysfunktion

Vi har samlat de receptbelagda läkemedel som används för att behandla och helt bota impotens.

Varför uppstår impotens?

Erektil dysfunktion  klassificeras utifrån två olika grunder. Erektionsproblem uppstår som en följd av bristande blodflöde till och från penis. Detta kan orsakas av både fysiska och psykologiska faktorer. Om problemet uppstår regelbundet eller om erektionen varierar mer än en gång med kort mellanrum bör du antingen prata med din husläkare eller en av våra läkare för att identifiera den bakomliggande orsaken. Om du redan har upptäckt den främsta orsaken till dina erektions- och potensproblem, kan det vara lättare att hitta en behandling för impotens som ger dig de bästa resultaten på lång sikt.

Behandla Erektil dysfunktion