Vätskedrivande Tabletter

Tabletter som fungerar vätskedrivande har till uppgift att öka den naturliga utsöndringen av vatten och salter genom urinvägssystemet. Resultatet av detta är att den mängd vätska som finns i blodomloppet minskar varpå det resulterar i ett lägre blodtryck.

Hur fungerar vätskedrivande Tabletter?

Genom att driva ut den överflödiga vätskan med hjälp av naturligt vätskedrivande näringsämnen lindras många av de sjukdomar och symptom som finns associerade med en högre grad av vätska i kroppen. Det gäller framförallt åkommor såsom ödem, högt blodtryck njursvikt och hjärtsjukdom. För den typ av symptom som klassas som mindre allvarliga kan vätskedrivande kost bidra till att minska eller helt ta bort symptomen. För allvarligare där hjärta / njurar är fall bör all användning av vätskedrivande preparat diagnostiseras av en legitimerad läkare.

Vilken hjälp kan du få av vätskedrivande Tabletter

Vi har samlat de symptom där vätskedrivande tabletter har visat sig resultera i en radikal minskning och eller symptomen försvunnit helt och hållet.

Det kanske vanligaste symptomet är ödem så kallad vattensvullnad. Det inträffar när kroppens håligheter binder mer vatten än vad som kan anses vara normalt. Det finns ett flertal orsaker till att vatten har bundits i kroppen där några av de allvarligare är njur- och leversvikt, ämnesomsättningssjukdomar och blodproppar. Den vätska som samlas kan uppstå i hela kroppen likväl som den kan finnas i hela kroppen.

Hur uppkommer vätskeansamlingar i kroppen?

När du har diagnostiserats med att ha förhöjda nivåer av vätska i kroppen, så kallade vätskeansamlingar beror det i regel på din kosthållning. Kosten bör vara balanserad sett utifrån socker- och saltinnehåll. För de som har en hög halt av socker i sin kost kan det påverka kroppens naturliga utsöndring av natrium och på så vis orsaka att vätska binds i kroppen. När det gäller ett för högt saltintag leder det till att kroppen binder mer vätska och det resulterar i att du kan koma få ett mer svullet / uppblåst utseende och vissa delar av kroppen kan komma att svälla upp.

Genom att anpassa din kost kan du undvika mat som leder till vattenansamlingar och ackumulering av vätska. Mat du bör undvika är bland annat bacon, rökt fisk och saltat kött. Det är också bra att dra ner på och om möjligt sluta med salta snacks såsom potatischips och pommes frites.

 • Förebygger vätskeretention – den vanligaste orsaken till viktuppgång
 • Ökar förbränningen och bidrar till snabbare viktminskning
 • Har detoxande effekt
 • Stödjder njurarna och har en urindrivande effekt
 • Retenix – Vätskedrivande tabletter

 • Bidrar till att kroppen slutar binda vätska
 • Ökar viktminskning, genom
 • Avgiftar kroppen och stödjer sköldkörtelns funktioner
 • Stabiliserar elektrolyt- och mineralbalans i kroppen
 • Water Away – Vätskedrivande tabletter

  Krav för Vätskedrivande Tabletter

  För att börja använda vätskedrivande tabletter för att minska i vikt krävs det att du har fyllt 18 år. För att kunna åtnjuta en viktminskning med hjälp av ett vätskedrivande tabletter, krävs det att du håller en kost som är balanserad utan högt saltinnehåll eller sockerinnehåll. Balanserar du kosten är det här viktminskningen sker, därför är det av yttersta vikt att salt- och sockerintaget inte ökar under användningen av tabletterna.

  Risker med vätskedrivande Tabletter

  Det finns det inga dokumenterade risker med att använda sig av vätskedrivande tabletter. Ingredienserna är till största delen helt naturliga, dessa har sedan optimerats för att ge bästa resultat.

  Fördelar med att använda vätskedrivande tabletter för att minska min vikt?

  Genom att använda dig av vätskedrivande tabletter, förebygger du mycket av de sjukdomar som kommer i och med att kroppen har samlat på sig vätska. Du kommer också att uppleva en mindre uppblåsthet och kroppen kommer att vara piggare och svara snabbare. Det tryck som kommer med att kroppen svullnar kommer att minska och du kommer att ha mindre värk i de olika kroppsdelarna. Den stora vinnaren är också huden då den blir lenare och eventuella plitor och fettansamlingar under huden försvinner.