Klamydia drabbar nästan 60% av svenskarna någon gång i livet. Då kan det vara bra att se till att eventuella problem löses direkt och att du kan få tag på receptbelagda läkemedel.

Klamydia

  • Tas som engångsdos om två tabletter dagligen vid behandling av klamydia
  • Kommer i tablettform
  • Vid andra bakterieinfektioner kan 3 tabletter dagligen förskrivas.
  • Azithromycin

  • Kan förskrivas vid klamydiainfektion
  • Doxycyklin är ett antibiotikum med brett användningsområde
  • Kan även förskrivas vid malaria
  • Kan tas tillsammans med andra läkemedel vid malaria
  • Doxycyklin