Penisförstoring

Liten penis eller micropenis som är den medicinska benämningen, är en penis vars storlek är minst 2,5 standardavvikelser mindre än medelgenomsnittet för penisstorlek. Översätter vi standardavvikelserna i centimeter är det en penis som är mindre än 7cm där en genomsnittlig penis är beräknad utifrån en längd om 12,5cm enligt en rapport genomförd av EU under april till oktober 2017. Micropenis upptäcks oftast vid födseln eller kort därefter. En penis som betecknas som micropenis är fullt fungerade och skall inte förväxlas med Hypospadi där urinröret mynnar ut på undersidan av penis. Tillståndet ger också en kortare penis på grund av den krökning som kommer i och med att urinröret inte mynnar ut på rätt ställe.

Vad orsakar micropenis?

En liten penis kan komma som en ensam avvikelse i det manliga könets utveckling. Det vanligaste är dock att det inte kommer ensamt utan det finns fler faktorer som påverkat utvecklingen hos penisen.

Hormonstörningar som resulterar i onormalt höga halter av manliga könshormoner i samband med utvecklingen av könsorganet har ofta påträffats i samband med micropenis. I fall som dessa har regleringen av hormoner i hypofysen samt hypotalamus satts ur spel. Ett vanligt missförstånd är att höga hormonnivåer stimulerar penisens tillväxt. Det gäller för den period där mannen befinner sig i puberteten. Innan dess har inte de receptorer som tar tillvara på hormonerna utvecklats fullt ut vilket får till följd att en hormonnivå överskridande den som kan tas upp får en negativ effekt då de hindrar och stör utvecklingen. Desto tidigare nivån är högre än den som receptorerna kan hantera desto större blir störningen, därav att micropenis oftast är ett tillstånd som har redan har utvecklats fullt när ett barn har fötts.

XtrasizeXtrasize behandlar de fall där din storleken på din penis inte är tillräcklig. Läkemedlet tas oralt två gånger dagligen. Tas lämpligtvis i samband med morgonmåltid samt kvällsmåltid.

  • Ökar din testosteronnivå
  • Ökar koncentrationen av Dihydrotestosteron
  • Förväntad ökning av penisens storlek 3,4cm till 5,1cm efter tre fullföljda kurer
  • 60 tabletter i varje burk en månads förbrukning
  • Leverans inom 48timmar

Läs mer om läkemedlet

Fybogel MebeverineNatural XL har tagits fram via medicinska studier. Effekten kommer under första till veckan.

  • Fungerar bra i de fall testostron har svag effekt
  • Läkemedelsbas utgörs av Topical 5-a Dihydrotestosteron
  • Förväntad ökning av penisens storlek 2,9cm till 5,8cm efter tre fullföljda kurer
  • 60 tabletter i varje burk en månads förbrukning
  • Leverans inom 48timmar

Läs mer om läkemedlet

Hur diagnostiseras liten penis(micropenis)?

En liten penis diagnostiseras vid det läkarbesök som görs i hemmet efter det att ett barn har fötts. Vid avsaknad av mödravårdscentral sker en riktad insats inom skolans regi de året barnet fyller 14år.

Vilka behandlingar finns för liten penis?

Målet för behandling av mikropenis är att ge patienten en kroppsbild som inte kommer att förorsaka förödmjukelse för patienten, när dess penis ses av andra, samt för att möjliggöra för patienten att ha normal sexuell funktion och också göra det möjligt för patienten att urinera medans denne står upp. Att inte nå den genomsnittliga penislängden hos den del av befolkningen var penis utveckling inte har störts är ej att betrakta som ett misslyckande.

Det finns idag ett flertal olika behandlingsformer där de mest framgångsrika varit bland annat applicering av en gel bestående av ”Topical 5-a Dihydrotestosteron” samt traditionell testosteronbehandling.

Testosteronbehandling – Liten snopp

Frånvaron av androgener i spädbarn är avgörande för könets utveckling, vilket i sin tur resulterar i micropenis. Vid behnadling av tillståndet administreras testosteron initialt under en kort tidsperiod för att utvärdera penisens svar. Administrering kan ske genom intramuskulär injektion eller topisk applicering(utanpå yttersta hudlagret). Biverkningar är minimala; Det kan emellertid orsaka tillfällig acceleration i tillväxttakt och framväxt av benålder, det gäller endast vi administration före pubertal ålder(patienter under 12år). Det har föreslagits ett behandlingsschema på 25 mg intramuskulär depot-testosteron administrerad var tredje vecka i tre månader. Rapporterna är samstämmiga i att det framgångsrikt gått att uppnå ökningar i både penislängd och ryggbredd.

Vanligtvis är ett bra svar en 100% ökning av penislängden under den första behandlingen förutsatt att patienten har en penisstorlek under 2,5 gånger standardavvikelsen 7cm. Andra menar på att att en ökning om ca 3,5 cm ökning av penisens längd genom testosteroninjektioner är att anse som ett adekvat svar. Vid ett otillräckligt svar kan behandlingen upprepas inom kort tid.

Under ett kliniska tester vid universitet i Tokyo åstadkom Dr.Arisaka ökningar i penislängder hos och ungdomar samt yngre vuxna i åldern 16 år och 22 år, genom att administrera 5% testosteronkräm under 30 dagar. Testosteron som absorberas transdermalt visade sig stimulera tillväxthormon (GH) utsöndring från hypofysen och främja bentillväxt genom ökad insulinliknande tillväxtfaktor-1-produktion. Därför kan det sägas att långvarig dermal applicering av testosteron främjar skeletttillväxt samt penistillväxt.

Kliniska studier har hittills visat att testosteronbehandling haft positiva effekter på penistillväxten. Dessa studier visar dock inte om tillväxten fortsätter efter det behandlingen har avslutats. Det fastställdes att den ökning i penisens storlek som uppnåddes via kliniska studier bibehölls. Androgenresistens eller androgenreceptorfel är sannolikt i fall som inte visar något svar på behandlingar där testosteron fungerar som aktivt reagent. Det finns en naturlig minskning av androgenreceptorer under tidig vuxen ålder upp till ca 35år, behandling med testosteron möjliggör en ökning av androgenreceptorkoncentrationen i penisen. Därför rekommenderas behandling före denna minskningsperiod för att uppnå full effekt.

Topical 5-a Dihydrotestosteron behandling vid liten snopp

För de patienter med androgen okänslighet, behandling där testosteron inte har haft någon eller haft mycket liten effekt. Där har det visat sig att topisk applicering(utanpå yttersta hudlagret) av DHT-gel till periskrotal regionen 3 gånger dagligen under totalt 5 veckor ökar DHT-nivåer. I en studie rapporterades en ökning av penislängden och en acceleration i könsutveckling hos en grupp om 26 män som genomgick en klinisk studie ökningen skedd efter behandlingstiden som nämnts ovan. Denna behandlingsregimen visades också vara effektiv hos patienter med 5-alfa-reduktasbrist (5-aRD). Sammanställningar av studien visade att DHT-krämen uppnådde en ökning av om ca 4-6cm var att vänta sig. I en annan studie användes perkutan 2,5% DHT-gel på 43 män och ungdomar mellan 19 och 28år vars penis underskred en storlek om 12 centimeter. En ökning av fallväxten observerades när en daglig dos av 0,2-0,3 mg / kg DHT användes i 3-4 månader. Biverkningar rapporterades vara likartade med testosteronbehandling, med undantag för minimala effekter som mindre hudirritationer. Detta behandlingsalternativ kan vara ett bra alternativ för patienter som inte svarar på testosteron.